Hvem har gjort Møn smukkere 2014

Bygnings- og Landskabskultur Møn arbejder for at Møn og omliggende øer skal blive et smukt og dejligt sted at bo . Derfor uddeler foreningen hvert år en pris som anerkendelse af smukt nybyggeri, ombygning eller andet, der giver en æstetisk værdi til Møns bygninger, bybilleder og landskaber.

Som noget nyt er den geografiske ramme nu udvidet, så man – ud over Møn, Bogø og Nyord – kan foreslå byggeri i Kalvehave-Langebæk området.

Skriv til foreningen gerne med et foto , hvis du synes, der er nogen, der i særlig grad fortjener foreningens pris eller diplom i år. Alle kan indsende forslag.

Læs mere på www.byoglandmoen.dk

Send dine forslag senest søndag den 1. marts 2015 til

Bygnings- og Landskabskultur  Møn

v/ Rigmor Nielsen, Sprovegade 20, 4780 Stege

E- mail: rigmor@sprove.dk