Bliv medlem

Hvis du ønsker at melde dig ind i foreningen kan du sende en mail til rigmor@sprove.dk med oplysning om dit navn, postadresse og gerne e-mailadresse, så du har mulighed for at modtage nyhedsbreve.

Møns bank :Reg nr. 6140 konto 1508009

Personlig medlemsskab indebære at du må tage dine familiemedlemmer med til foreningens arrangementer, men at der er kun en der har stemmeret.

Du vil modtage Landsforenings blad By og Land ca. 4 gange årligt.

Medlemskontingentet er i 2021: 175 kr for personligt medlemsskab og 400 kr for firma medlemsskab.