Prisuddelinger

Prisuddeling

Hvert år uddeler foreningen diplomer/pris til bygninger hvor der er sket noget særligt i det forgangne år.

Prisuddeling 2015

Prisen

2015

Smuk restaurering

Morten Reenbergs Gård

Stege menighedsråd

Arkitekt Bent Lykke

Fremragende restaurering af Steges ældste verdslige hus, der har bevaret husets historie og sjæl, og moderniseret det til nye, spændende funktioner – til glæde for brugerne og berigelse af det historiske bymiljø.

Diplomer

Om – og tilbygning

Søndre Landevej 72 

Borre

Familien Svendsen

Flotte om- og tilbygninger, der er tilpasset stuehuset og de gamle udbygninger, så der er opnået en spændende og karakterfuld ny helhed.

Det gode initiativ

Hotel Mø¸en

Initiativgruppen for Byggeri og Miljø / Fonden Møns Bygningsfornyelse

Initiativgruppen tildeles Initiativprisen 2015 for etablering af Fonden Møns Bygningsfornyelse – et nyt instrument til redning af bevaringsværdige bygninger og forskønnelse af vore by- og landsbymiljøer. Fonden får del i prisen for dens hidtidige arbejde – ikke mindst forsøget på af bevare og fremtidssikre Hotel Møen, en af Steges bygningskulturelle perler.

Nybyggeri tilpasset landsbymiljøet

Busenevej 46

Jacob Brixvold

Smukt nyt bolighus, der på fornem vis spiller sammen med det dramatiske terræn på stedet, med en udformning tilpasset landsbymiljøet – men alligevel med karakter og selvstændigt udtryk.

Det gode byrum

Ny byplads øst for Borre Kirke

Østmøn Lokalråd

Fin udnyttelse af nedrivningstomt til udformning af en både smuk og velfungerende ny byplads, der vil blive en berigelse for landsbyens udseende og liv.

Prisuddeling 2014

Diplom 2014

Smukt nybyggeri

Sognehuset i Keldby

Elmelunde & Keldby menighedsråd

Det nye menighedshus har, med sine hvide gavle og røde tegltage, referencer til de danske middelalderkirker. Bygningskroppene underordner sig kirken, men den utraditionelle vinduesproportionering giver bygningen selvstændighed. Et smukt, langsgående ovenlys adskiller de to bygningskroppe. De store vinduer i salen giver en flot udsigt til den gamle kirke.

Godt erhvervsbyggeri

Ved Havnen 8 – 10. Stege

Brix Design a/s

Istandsættelse af Brix Designs bygninger på Stege Havn er gennemført med smag og konsekvens, så hele bygningskomplekset nu fremstår som en helhed. Istandsættelsen har givet et afgørende løft til hele miljøet omkring Stege Havn.

Et godt initiativ 

“Thorsvang” Thorsvang Allé,

Lendemarke

Bente Bille & Henrik Hjortkjær

Omdannelse af den gamle og nedslidte tørmælksfabrik til et nyt, originalt museum er gennemført på en måde, der har bevaret bygningernes arkitektoniske kvaliteter og faktisk forøget dem, ved at der er skabt et spændende nyt samspil mellem de bygningsmæssige rammer og det nye funktionelle indhold.

Smuk istandsættelse

Borrensvej 14, Stege

Anne Marie & Aksel Worm

Husmandstedet på Borrensvej 14 er sat ualmindelig pænt i stand. Det er moderniseret med kvalitetsmaterialer, og med respekt for husets karakter, så man stadig kan se det oprindelige husmandssted.

Prisuddeling 2013

Diplomet for nybygning gik til Inge Feldbæk (Teglværksvej 22, Hegnede Bakker, 4780 Stege). Kvalitetspræget nybyggeri, inspireret af lokal byggestil. Et klassisk, vel-proportioneret dansk enfamiliehus med aner i Bedre Byggeskik, men dog med sit helt eget, moderne udtryk. Flere glas-dobbeltdøre lukker op for den fantastiske udsigt, og giver samtidig ’kant’ til bygningens samlede æstetiske udtryk. (Arkitekt: Jesper Øager Jensen)

Diplomet for vedligeholdelse gik til Astrid og Peter Rosell (Råbylille Strandvej 50, 4780 Stege).          Den firlængede bondegård er blevet gennemgribende og kvalitetspræget istandsat, med traditionel byggeteknik og vidtgående genbrug af de op- rindelige, uprætentiøse materialer. Det har forvandlet den slidte bygning til et smukt og opdateret udtryk for klassisk dansk landbrugsbyggeri.

Diplomet for “Det gode initiativ” gik til Ivan Luffe (Kostervej 19, 4780 Stege).                                         I troskab mod de – med tiden godt skjulte – kvaliteter i den oprindelige funkis-bungalow, har ejeren ombygget huset til en velfungerende, moderne erhvervsbygning, og forvandlet det fra et minus til et plus for bybilledet pÃ¥ et sted, der passeres af tusindvis af mennesker hver dag.

Diplomet Landskabsprisen gik til Mandemarke Bylaug (Mandemarke Grøn Plan).       Naturgenopretning af mosen i bykanten og renovering af gadekærsområdet har givet landsbyen et kvalitetsløft og skabt nye oplevelsesmuligheder for beboere og turister. Et eksempel på, at en lille og ’fattig’ forening kan opnå store forbedringer af lokalmiljøet gennem en behjertet og målrettet indsats.

Skriv et svar