Formål

Foreningens formål:

  1. at udbrede kendskab til og interesse for æstetiske og bevaringsmæssige værdier ved bygninger, bybilleder og landskaber i foreningens lokalområde.
  1. hvor der forestår ændringer, der kan virke skæmmende for omgivelserne eller som kan skade bevaringsværdier, at søge ændringerne tilpasset omgivelserne gennem rådgivning og forhandling med ejere, bygherrer og myndigheder.
  1. hvor væsentlige bevaringsværdier er truet, og muligheden for påvirkning via rådgivning og forhandlinger er udtømt, at rejse fredningssag gennem Landsforeningen.
  1. bestyrelsen kan uddele en pris til en borger eller en myndighed i foreningens lokalområde, som anerkendelse for dennes indsats for på sin ejendom at have ydet en indsats for at bevare eller tilføje én for by og egn æstetisk værdi.

Skriv et svar