Hvem har gjort Møn smukkere i 2013?

Bygnings- og Landskabskultur Møn arbejder for at Møn og omliggende åer skal blive et smukt og dejligt sted at bo. Derfor uddeler foreningen hvert år en pris som anerkendelse af smukt nybyggeri, ombygning eller andet, der giver en æstetisk værdi til Møns bygninger, bybilleder og landskaber.

Som det har været tilfældet i de sidste par år, omfatter  den geografiske ramme ud over Møn, Bogø og Nyord,   også Kalvehave – Langebæk området.

Skriv til foreningen – gerne – med et foto , hvis du synes, der er nogen, der i særlig grad fortjener foreningens pris eller diplom for 2013. Alle kan indsende forslag.

Send dine forslag senest søndag den 2. marts 2014 til

Bygnings- og Landskabskultur Møn

v/ Rigmor Nielsen, Sprovegade 20, 4780 Stege

E- mail: rigmor@sprove.dk